Agencija Ćirić

Osnovna delatnost agencije Ćirić je registracija vozila i vršenje tehničkog pregleda.

Agenciju za registraciju vozila Ćirić odlikuje vrhunska usluga.

Iz meseca u mesec napredujemo a naša najbolja reklama su naše zadovoljne mušterije.

Usluge

Posebna pogodnost koju pružamo pravnim licima u cilju dugoročne i kvalitetne saradnje je kompletno vođenje voznog parka kao i odnošenje i donošenje dokumentacije u kratkom vremenskom roku.

 • Registracija vozila 
 • Odjava tablica
 • Izdavanje probnih tablica 
 • Prenos vlasništva na teritoriji cele Srbije 
 • Besplatna usluga zakazivanja i dolaska po vaše vozilo 
 • Izdavanje nalepnice na tehničkom pregledu
 • Kasko osiguranje
 • Izdavanje zelenog kartona 
 • Uplata svih troškova registracije vozila 
 • Mogućnost plaćanja karticom 
 • Iznajmljivanje auto/moto/šlep prikolice

Iznajmljivanje
prikolica

Iznajmljivanje auto/moto/šlep prikolice

Pitanja

Potrebna dokumentacija, vremenski rokovi i ostala najčešće postavljena pitanja

 • Lična karta
 • Saobraćajna dozvola
 • Tehnički pregled (ili Registracioni list ukoliko ste ga obavili sami)
 • Polisa auto odgovornosti
 • Uplate za državu svih taksi potrebnih za registraciju
 • Ovlašćenje ukoliko se auto vozi na ovlašćenje
Ukoliko fizičko lice upravlja vozilom koje je kupljeno na lizing neophodno je za produženje registracije pored gore navedenog dostaviti i sledeća dokumenta:

 • Izvod iz APR-a lizing kuće
 • Ovlašćenje lizing kuće za registraciju vozila na lice koje je korisnik lizinga
 • Rešenje iz APR-a (kopija rešenja iz Agencija za privredne registre)
 • Saobraćajna dozvola
 • Tehnički pregled (ili Registracioni list ukoliko ste tehnički pregled obavili sami)
 • Polisa auto odgovornosti
 • Potvrda iz banke o izvršenim uplatama svih taksi potrebnih za registraciju
 • Ovlašćenje na memorandumu vaše firme koji je potpisan i overen delovodnim pečatom i pečatom firme
Ukoliko pravno lice poseduje vozilo koje je kupljeno na lizing neophodno je za produženje registracije pored gore navedenog dostaviti i sledeća dokumenta:
 • Izvod iz APR-a lizing kuće
 • Ovlašćenje lizing kuće za registraciju vozila na korisnika lizinga
 • Ovlašćenje korisnika lizinga za registraciju vozila
 • Saobraćajna dozvola
 • Faktura
 • Overen kupoprodajni ugovor
 • Overen ugovor o poklonu ili pravosnažna ostavinska rasprava
 • Registracioni list ne stariji od 30 dana
 • Važeća lična karta (APR za pravna lica)
 • Polisa osiguranja za vozilo
 • Uplatnice sa plaćenim taksama za državu
 • Dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama
 • Inostrana odjavljena saobraćajna dozvola (u slučaju da vozilo nije odjavljeno inostrane tablice)
 • Potvrda o prispeću vozila od špedicije
 • Faktura na koga ide vozilo
 • Registracioni list ne stariji od 30 dana
 • Uverenje iz Agencije za bezbednost saobraćaja za vozilo koje se uvozi kao upotrebljavano
 • Polisa auto odgovornosti
 • Važeća lična karta (APR za pravna lica)
 • Uplatnice sa plaćenim taksama za registraciju
 • Saobraćajna dozvola vozila koje se odjavljuje
 • Registarske tablice sa vozila koje se odjavljuje
 • Važeća lična karta
 • Registracioni listi, koji ne treba overavati na tehničkom pregledu
 • Potvrda o prijavi nestanka tablica od strane MUP-a
 • Saobraćajna dozvola
 • Važeća lična karta vlasnika
 • Polisa obaveznog osiguranja
 • Dokaz o uplatama za administrativnu taksu, nove registarske tablice i novu saobraćajnu dozvolu
Prenos vozila za fizička lica:

 • poreska prijava obrazac PPI 4 (popunjava se na ime prodavca po saobraćajnoj dozvoli) i podnosi je vlasnik vozila ili ovašćeno lice od strane vlasnika vozila
 • očitana saobraćajna dozvola
 • dva overena ugovora
 • kopije ili očitane lične karte prodavca i kupca
 • kopija lične karte ovlašćenog lica (ako je ugovor uradjen po ovlašćenju)
Prenos vozila za pravna lica:

 • poreska prijava obrazac PPI 4 (popunjava se na ime prodavca)
 • očitana saobraćajna dozvola
 • dve fakture za preduzeća d.o.o. ili dva overena ugovora za preduzetnike
 • kopije ili očitane lične karte ako je kupac fizičko lice
 • izvod iz APR-a za prodavca (ako je kupac pravno lice potreban je i njegov izvod iz APR, a ako je kupac fizičko lice potrebna je kopija ili očitana lična karta)
 • ovlašćenje pri predaji za pravna lica (na memorandumu firme sa delovodnim pečatom, pečatom i potpisom direktora ili zakonskog zastupnika)
 • kod preuzimanja rešenja prilikom potpisa rešenja potreban je pečat pravnog lica
 • faktura ili ugovor kako je prodavac došao do tog vozila
Prenos vozila kao poklon:

 • poreska prijava PPI 3 (popunjava se na ime onoga ko prima poklon)
 • očitana saobraćajna dozvola
 • dva overena ugovora o poklonu
 • kopije ili očitane lične karte poklonodavca i poklonoprimca
 • ako je u pitanju prenos sa roditelja na decu izvod iz matične knjige rodjenih dece
 • ako je u pitanju poklon izmedju supružnika potreban je izvod iz knjige venčanih ne stariji od 6 meseci

Kontakt

Agencija Ćirić

Agencija za registraciju vozila

 ul. Stepe Stepanovića 101, Leskovac

 +381 (0) 65 31 41 41 3
 +381 (0) 62 31 41 41

 [email protected]

Radno vreme:
 Radnim danima 08 - 16 h
 Subotom 08 - 14 h